ĐÁNH DẤU 20 NĂM PHÁT TRIỂN LAVO VỚI GIẢI THƯỞNG “TOP 10 THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 2018”Hình ảnh khác