NHÂN VIÊN KINH DOANH- KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH

01.02.2017
  • lavo-tuyen-dung-nhan-vien-kinh-doanh
  • Chức danh : Nhân Viên Kinh Doanh - Khu vực TP.Hồ Chí Minh.
  • Bộ phận     :  Kinh doanh.
  • Địa điểm    :  Văn phòng Công Ty Cổ Phần LAVO - 11, Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.
  • Liên hệ       : Trưởng Phòng HC-NS.
  • Điện thoại   : 08 5434 2999-102.
  • Email          : thienphan@lavo.com.vn.

 


Tuyển dụng khác