• Vietnam Version - LAVO | CTCP Lavo
 • English Version - LAVO | CTCP Lavo

Video video kỹ thuật

 • KỸ THUẬT CẮT THEO HÌNH DẠNG ĐẦU – UỐN 3 IN 1 THẦN TỐC

  Tháng Mười Hai 19, 2019

 • KỸ THUẬT DUỖI SIÊU NHANH SIÊU MẠNH – TÓC KHỎE

  Tháng Mười Hai 19, 2019

 • KỸ THUẬT DUỖI SIÊU NHANH SIÊU MẠNH – TÓC YẾU

  Tháng Mười Hai 19, 2019

 • KỸ THUẬT NHUỘM PHỦ BẠC MÀU THỜI TRANG

  Tháng Mười Hai 19, 2019

 • KỸ THUẬT PHỦ BẠC MÀU THỜI TRANG

  Tháng Mười Hai 19, 2019

 • KỸ THUẬT UỐN DẬP ĐA NĂNG

  Tháng Mười Hai 19, 2019

 • KỸ THUẬT CẮT HÌNH HỌC – DUỖI PHỒNG THUỐC UỐN THẦN TỐC

  Tháng Mười Hai 19, 2019

 • KỸ THUẬT UỐN LẠNH – NHUỘM 8/6

  Tháng Mười Hai 19, 2019

 • KỸ THUẬT NHUỘM TỪ CẤP ĐỘ SÁNG NHUỘM TỐI 5/5

  Tháng Mười Hai 19, 2019

 • KỸ THUẬT UỐN LẠNH – NHUỘM 7/4

  Tháng Mười Hai 19, 2019

 • KỸ THUẬT NHUỘM CÙNG CẤP ĐỘ MÀU

  Tháng Mười Hai 19, 2019

 • KỸ THUẬT NHUỘM HẠ OXY

  Tháng Mười Hai 19, 2019