• Vietnam Version - LAVO | CTCP Lavo
  • English Version - LAVO | CTCP Lavo

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

* Giá trị cốt lõi:

“Tâm-Tài-Tín” là yếu tố trọng tâm để hình thành & phát triển nguồn nhân lực, tạo nên giá trị và sự phát triển của công ty.

Tâm: Chữ “TÂM” trong kinh doanh là yếu tố cốt lõi giúp Lavo vượt qua bao thăng trầm, đứng vững và phát triển như ngày hôm nay. Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp, quan hệ khách hàng, đối tác bằng cái TÂM, chúng tôi coi trọng các giá trị đạo đức, tôn trọng pháp luật, xem lợi ích cao nhất của khách hàng là trọng tâm phát triển với mong muốn sản phẩm đến tay khách hàng phải là những sản phẩm với nguồn nguyên liệu tự nhiên, đảm bảo chất lượng.

Tài: nguồn nhân lực nhiệt huyết, tài năng là một trong những yếu tố chủ lực tạo nên gia đình Lavo vững chắc. Tại đây, chúng tôi tạo môi trường thuận lợi để nguồn nhân lực phát huy tài năng. Ngoài ra công ty còn thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng, tay nghề và thúc đẩy tinh thần sáng tạo.

Tín: từ hoạt động sản xuất đến hoạt động kinh doanh, chữ tín là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của công ty. Đặt chữ TÍN lên hàng đầu, chúng tôi đảm bảo thực hiên đúng hoặc cao hơn các cam kết với nhân viên, khách hàng và đối tác.