• Vietnam Version - LAVO | CTCP Lavo
  • English Version - LAVO | CTCP Lavo

GIẢI THƯỞNG

Niềm tin của khách hàng, sự công nhận của cộng đồng và thành tựu quý giá mà Lavo đạt được với những giải thưởng danh giá qua các năm như:

 Bên cạnh các giải thưởng, Lavo tự hào là nhà tài trợ lớn trong các chương trình như: Giỗ tổ ngành tóc Việt Nam, Cuộc thi nhà tạo mẫu tóc xuất sắc Việt Nam, Vua tóc, Chuyện của tóc, Hoa hậu Hòa Bình Thế Giới 2017.