Home » X.Pros » Fiber » Nhuộm Tẩy Tóc » NHUỘM SIÊU DƯỠNG ĐA NĂNG 300ML

NHUỘM SIÊU DƯỠNG ĐA NĂNG 300ML

NHUỘM SIÊU DƯỠNG ĐA NĂNG 300ML

Công Dụng
  • Nâng tông
  • Cân bằng 2 đoạn màu, giúp tóc về đúng một tông màu ̣cấp độ 5-6)
  • Hỗ trợ nâng sáng màu nhuộm trực tiếp
  • Hạ tông màu nhuộm
Dung Tích : 300ML
Hướng Dẫn Sử Dụng

hướng dẫn sử dụng nhuộm đa năng xpros

Thông Báo

Cám ơn bạn đăng ký,
Shynh House sẽ liên hệ hổ trợ bạn ngay!

Thông Báo

Đã xảy ra sự cố
vui lòng thử lại!