• Vietnam Version - LAVO | CTCP Lavo
  • English Version - LAVO | CTCP Lavo

NHÀ SX LUÔN TÂM NIỆM

10/10/2019

Nhà SX luôn tâm niệm – Sản phẩm mà họ tạo ra là đứa con kết tinh từ sáng tạo, nghiên cứu. Nếu là một nhà SX, bạn sẽ cảm nhận thế nào khi thấy “những con của mình” có những vị trí nhất định tại các thị phần mà bạn chưa từng đặt chân đến? Sẽ nhiều câu trả lời khác nhau – riêng tôi & các đồng nghiệp đều chết lặng vì bất ngờ. Chúng tôi rờ rẫm, nâng niu và ôm chúng nhẹ nhàng trong tay. “Con” của chúng tôi đây mà…chúng lớn mạnh, cứng cáp một cách tự phát và khiêm tốn chen vai với nhiều thương hiệu. Trên đường về KS, tôi tự nói với mình: phải tìm cho các con tôi những gia đình tốt để thay chúng tôi chăm sóc chúng. Phải đưa các con vào trường bằng con đường chính ngạch. Có vậy con mới lớn khôn hơn mà không còn rụt rè. Đã có nhiều gia đình đứng ra xin làm giám hộ chúng. Còn niềm vui nào bằng??!