• Vietnam Version - LAVO | CTCP Lavo
  • English Version - LAVO | CTCP Lavo

THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ WEBSITE CỦA CTCP LAVO

10/10/2019

 CTCP LAVO chính thức xác nhận: website duy nhất của chúng tôi là: http://lavo.com.vn. Ngoài đường link này, các đường link khác đều không phải CTCP LAVO và có nguy cơ sẽ dẫn tới một vài công ty có chất lượng sản phẩm kém.

   Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ các giao dịch nào từ những Website không thuộc quyền sở hửu quản trị của CTCP LAVO nói trên.