Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, xây dựng nhiều thương hiệu quốc tế trong ngành công nghiệp làm đẹp, góp phần khẳng định vị thế của người Việt trên trường thế giới.

SỨ MỆNH

Không ngừng cố gắng, sáng tạo nhằm cung cấp giá trị cao nhất cho khách hàng và đối tác: sản phẩm chất lượng cao, giá thành cạnh tranh, dịch vụ chuyên nghiệp.

Tạo nên môi trường làm việc thân thiện, chế độ đãi ngộ xứng đáng để nhân viên toàn tâm toàn ý tạo ra nhiều giá trị phục vụ cho khách hàng, đối tác và xã hội.