Giá trị cốt lõi

TÀI

LAVO tập hợp những nhân TÀI trong ngành công nghiệp làm đẹp và nhiều lĩnh vực khác để mang đến cho khách hàng, đối tác sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

TÂM

LAVO luôn tôn trọng pháp luật, xem lợi ích cao nhất của khách hàng là trọng tâm phát triển. Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp, quan hệ khách hàng, đối tác bằng cái TÂM. Ngoài ra, chúng tôi còn quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện xã hội.

TÍN

Chữ TÍN luôn được đặt lên hàng đầu, đảm bảo thực hiên đúng hoặc cao hơn các cam kết với nhân viên, khách hàng và đối tác.