Chứng nhận - Giải thưởng

lavo

LAVO | TOP 10 THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 2018.

LAVO

LAVO | CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015.

LAVO

LAVO | THƯƠNG HIỆU CHẤT LƯỢNG CAO 2015

LAVO

LAVO | CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN.

LAVO

LAVO | THƯƠNG HIỆU CHÍNH HÃNG.