Cơ hội nghề nghiệp

 • Nhân viên Thủ kho

  • Chức danh :  Nhân viên Thủ kho.
  • Bộ phận     :  Kho.
  • Địa điểm    :  Văn phòng Công Ty Cổ Phần LAVO - 11, Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.
  • Liên hệ       : Trưởng Phòng HC-NS.
  • Điện thoại   : 028 3973 6699.
  22.06.2017
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

  • Chức danh :  Nhân viên Phát triển Thị Trường.
  • Bộ phận     :  Kinh doanh.
  • Địa điểm    :  Văn phòng Công Ty Cổ Phần LAVO - 11, Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.
  • Liên hệ       : Trưởng Phòng HC-NS.
  • Điện thoại   : 028 3973 6699.
  •  
  22.06.2017
 • NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÓC

  • Chức danh :  Nhân viên Kỹ Thuật Tóc.
  • Bộ phận     :  Kỹ Thuật.
  • Địa điểm    :  Văn phòng Công Ty Cổ Phần LAVO - 11, Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.
  • Liên hệ       : Trưởng Phòng HC-NS.
  • Điện thoại   : 028 3973 6699.
  20.06.2017
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH- KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH

  • Chức danh : Nhân Viên Kinh Doanh - Khu vực TP.Hồ Chí Minh.
  • Bộ phận     :  Kinh doanh.
  • Địa điểm    :  Văn phòng Công Ty Cổ Phần LAVO - 11, Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.
  • Liên hệ       : Trưởng Phòng HC-NS.
  • Điện thoại   : 028 3973 6699.
  •  
  01.02.2017