Home » Hoạt Động » 12 Năm Đi Tìm Thương Hiệu

12 Năm Đi Tìm Thương Hiệu

Sau 12 năm đi tìm chính mình, LAVO Corporation cùng HTV đã ghi lại những ký ức của hành trình xây dựng thương hiệu. 12 năm không phải là tất cả nhưng là bước chuyển tiếp trong việc định hướng mới cho 1 thương hiệu. Các đoạn ráp đầu tiên của tư liệu này được phép giới thiệu trước khi bản chính thức sẽ công bố vào ngày 31/12/2014.

12 Năm Đi Tìm Thương Hiệu
Thông Báo

Cám ơn bạn đăng ký,
Shynh House sẽ liên hệ hổ trợ bạn ngay!

Thông Báo

Đã xảy ra sự cố
vui lòng thử lại!