Home » Hoạt Động » Giỗ Tổ Ngành Tóc Đồng Tháp 2016

Giỗ Tổ Ngành Tóc Đồng Tháp 2016

CTCP LAVO & NPP Phước Thành chân thành cám ơn tất cả NPP/ ĐL/ Beauty Salon cùng đến tham dự ngày GIỖ TỐ NGÀNH TÓC ĐỒNG THÁP 2016. 
Nếu có bất kỳ sơ sót nào xảy ra trong sự kiện này, mong NPP/ ĐL/ Beauty Salon vui lòng bỏ qua.

Một lần nữa, CTCP LAVO & NPP Phước Thành chân thành cảm ơn.

LAVO
LAVO | Giỗ tổ ngành tóc Việt Nam 2016

Ông Nguyễn Văn Chuyển – TGD & Ông Hồ Hán Dân – GDDH của CTCPLAVO.

LAVO | GIO TO NGANH TOC VIET NAM

Nghi thức bái Tổ.

LAVO | GIO TO NGANH TOC
LAVO | Giổ tổ ngành tóc 2016

Nghi thức bái Tổ.

Giổ tổ ngành tóc 2016
Giỗ tổ ngành tóc 2016
LAVO | Giỗ tổ ngành tóc 2016
LAVO | Giỗ tổ ngành tóc 2016
LAVO | Giỗ tổ ngành tóc 2016
LAVO | Giỗ tổ ngành tóc 2016

NSND Lệ Thủy.

LAVO | Giỗ tổ ngành tóc 2016

Bà Lâm Nhị Muội – Giám đốc Tài chính CTCP LAVO.

LAVO | Giỗ tổ ngành tóc 2016
LAVO | Giỗ tổ ngành tóc 2016

Các NPP/DL/Beauty Salon tại Đồng Tháp.

LAVO | Giỗ tổ ngành tóc 2016
Thông Báo

Cám ơn bạn đăng ký,
Shynh House sẽ liên hệ hổ trợ bạn ngay!

Thông Báo

Đã xảy ra sự cố
vui lòng thử lại!