Home » Hoạt Động » Hoành Tráng Và Xúc Động Với “Lễ Giỗ Tổ Ngành Tóc Việt Nam”

Hoành Tráng Và Xúc Động Với “Lễ Giỗ Tổ Ngành Tóc Việt Nam”

Ngày 21/02/2017 vừa qua đã diễn ra sự kiện GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM tại Kiên Giang. CTCP LAVO & NPP CHIÊU BẤU chân thành cám ơn Quý Khách hàng/ NPP/ ĐL/ Beauty Salon cùng đến tham dự sự kiện ý nghĩa này.Nếu có bất kỳ sơ sót nào xảy ra trong sự kiện, mong Quý Khách hàng/ NPP/ ĐL/ Beauty Salon vui lòng bỏ qua.Một lần nữa, CTCP LAVO & NPP CHIÊU BẤU chân thành cảm ơn.

LAVO-GIO-TO-NGANH-TOC-VIET-NAM

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

lavo-gio-to-nganh-toc-viet-nam

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

lavo-gio-to-nganh-toc-viet-nam

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

LAVO-GIO-TO-NGANH-TOC-VIET-NAM

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

lavo-gio-to-nganh-toc-viet-nam

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

LAVO-GIO-TO-NGANH-TOC-VIET-NAM

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

LAVO-GIO-TO-NGANH-TOC-VIET-NAM

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

LAVO-GIO-TO-NGANH-TOC-VIET-NAM

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

lavo-gio-to-nganh-toc-viet-nam

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

LAVO-GIO-TO-NGANH-TOC-VIET-NAM

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

LAVO-GIO-TO-NGANH-TOC-VIET-NAM

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

LAVO-GIO-TO-NGANH-TOC-VIET-NAM

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

LAVO-GIO-TO-NGANH-TOC-VIET-NAM
LAVO-GIO-TO-NGANH-TOC-VIET-NAM

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

LAVO-GIO-TO-NGANH-TOC-VIET-NAM

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

LAVO-GIO-TO-NGANH-TOC-VIET-NAM

GIỖ TỔ NGÀNH TÓC VIỆT NAM.

Thông Báo

Cám ơn bạn đăng ký,
Shynh House sẽ liên hệ hổ trợ bạn ngay!

Thông Báo

Đã xảy ra sự cố
vui lòng thử lại!