Home » Hoạt Động » Hội Thảo Kỹ Thuật Tóc 2015 Tại Tp.hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quãng Ninh & Vĩnh Phúc

Hội Thảo Kỹ Thuật Tóc 2015 Tại Tp.hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quãng Ninh & Vĩnh Phúc

Vào các ngày 29 – 30/09/2015, 01/10/2015, 02/10/2015, CTCP LAVO đã tổ chức “HỘI THẢO KỸ THUẬT TÓC 2015” tại TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quãng Ninh và Vĩnh Phúc do GDDH CTCP LAVO Ông Hồ Hán Dân cùng chuyên gia tạo mẫu tóc Quốc tế Ken Guo trực tiếp giảng dạy. Những nội dung giảng dạy bao gồm: Kỹ thuật duỗi SIÊU NHANH COLLAGEN, Kỹ thuật PHỦ BÓNG 3D NANO, Kỹ thuật RỬA MÀU 0/000, Kỹ thuật UỐN MỚI THẦN TỐC theo xu hướng 2015 – 2016.

  * Tại TP.Hồ Chí Minh:

GDDH CTCP LAVO Ông Hồ Hán Dân chia sẽ về kỹ thuật nhuộm tuần hoàn.

GDDH CTCP LAVO Ông Hồ Hán Dân chia sẽ về kỹ thuật nhuộm tuần hoàn.

Chuyên gia tạo mẫu tóc Quốc tế KEN GUO.

Chuyên gia tạo mẫu tóc Quốc tế KEN GUO.

Qúy Beauty Salon tại TP.Hồ Chí Minh.

Qúy Beauty Salon tại TP.Hồ Chí Minh.

  * Tại Hải Phòng:

Qúy Beauty Salon tại Hải Phòng.

Qúy Beauty Salon tại Hải Phòng.

Qúy Beauty Salon tại Hải Phòng.

Qúy Beauty Salon tại Hải Phòng.

Qúy Beauty Salon tại Hải Phòng.

Qúy Beauty Salon tại Hải Phòng.

  * Tại Quãng Ninh:

Qúy Beauty Salon tại Quãng Ninh.

Qúy Beauty Salon tại Quãng Ninh.

* Tại Vĩnh Phúc:

Qúy Beauty Salon tại Vĩnh Phúc.
Qúy Beauty Salon tại Vĩnh Phúc.

Qúy Beauty Salon tại Vĩnh Phúc.

Thông Báo

Cám ơn bạn đăng ký,
Shynh House sẽ liên hệ hổ trợ bạn ngay!

Thông Báo

Đã xảy ra sự cố
vui lòng thử lại!