Home » Hoạt Động » Sự Kiện Cosmo Việt Nam 2015

Sự Kiện Cosmo Việt Nam 2015

Vào ngày 11/04/2015 sự kiện Cosmo Việt Nam 2015 đã kết thúc thành công rực rỡ. Mời các bạn cùng xem lại hình ảnh trong sự kiện này.

Tập thể CB-CNV của CTCP LAVO.

Tập thể CB-CNV của CTCP LAVO.

Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Văn Chuyển nhận kỷ niệm chương.

Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Văn Chuyển nhận kỷ niệm chương.

Cắt băng khai mạc sự kiện.

Cắt băng khai mạc sự kiện.

Tổng Giám Đốc cùng Giám Đốc Điều Hành chụp hình cùng nghệ sĩ.

Tổng Giám Đốc cùng Giám Đốc Điều Hành chụp hình cùng nghệ sĩ.

Đoàn khách VIP của sự kiện tham quan gian hàng CTCP LAVO.

Đoàn khách VIP của sự kiện tham quan gian hàng CTCP LAVO.

Khách hàng tham quan gian hàng CTCP LAVO.
Khách hàng tham quan gian hàng CTCP LAVO.

Khách hàng tham quan gian hàng CTCP LAVO.

Khách hàng tham quan gian hàng CTCP LAVO.

Khách hàng tham quan gian hàng CTCP LAVO.

Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Văn Chuyển chụp hình cùng người mẫu tóc.
Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Văn Chuyển chụp hình cùng người mẫu tóc.

Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Văn Chuyển chụp hình cùng người mẫu tóc.

Các mẫu tóc nổi bật tại sự kiện.
Các mẫu tóc nổi bật tại sự kiện.
Các mẫu tóc nổi bật tại sự kiện.
Các mẫu tóc nổi bật tại sự kiện.
Các mẫu tóc nổi bật tại sự kiện.

Các mẫu tóc nổi bật tại sự kiện.

Đông đảo nghệ sĩ tham dự sự kiện.

Đông đảo nghệ sĩ tham dự sự kiện.

Đông đảo nghệ sĩ tham dự sự kiện.
Đông đảo nghệ sĩ tham dự sự kiện.
Thông Báo

Cám ơn bạn đăng ký,
Shynh House sẽ liên hệ hổ trợ bạn ngay!

Thông Báo

Đã xảy ra sự cố
vui lòng thử lại!